Lúčanský vodopád

Neďaleko Apartmánov Riviéra cca 8 km sa nachádza krásny 13 metrov vysoký vodopád.Zvuk padajúcej vody, niekedy len jemné zurčanie, inokedy mocný hukot vody, prinúti každého návštevníka, aby aspoň na chvíľu zastal a započúval sa do tejto nebeskej vodnej hudby. V strede obce, Lúčky pod kostolom Povýšenia Sv. Kríža, návštevníkov očarí pohľad na 13m vysoký kaskádový vodopád Lúčanky, padajúci do jazierka z okraja travertínovej terasy. Podobné obrazy sa nám väčšinou naskytnú niekde vysoko v horách, ďaleko od ľudských príbytkov. Lúčanský vodopád je však výnimkou, tento prírodný unikát je možné vidieť priamo v centre obce. V každom ročnom období sa nám vodopád ukazuje v inej podobe, a keďže nikdy nezamŕza (vďaka teplým prameňom z kúpeľov, ktoré do neho pritekajú), môžeme ho obdivovať po celý rok. Kolmá stena vodopádu je výsledkom prebiehajúcej spätnej erózie. Dopadajúce vody pôsobia tak, že sa odlamujú celé lavice travertínov a prehlbuje sa dno vodopádu. Lúčanský vodopád je Národnou prírodnou pamiatkou od roku 1974 na rozlohe 0,94 ha. Boli tu nájdené vzácne paleontologické a archeologické nálezy


Kontaktujte nás...