Skanzem Havránok


Archeoskanzen Havránok je najvýznamnejšia archeologická lokalita na Liptove. Nachádza sa cca 10 km od Aartmánov Riviéra. Navštíviť ho znamená jedinečnú príležitosť dotknúť sa našej najstaršej histórie.


Trpezlivá práca archeológov odkryla to, čom po sebe zanechali ľudia doby železnej a rímskej. Tieto miesta zaznamenali svoj najväčší rozmach počas keltského osídlenia. V roku 1991 bolo nálezisko na Havránku vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku. 

Súčasťou archeologického múzea je aj pôvodná veža stredovekého kostola Panny Márie, ktorého história siaha až do 12. storočia, a základy a opevnenie stredovekého hrádku na vrchole Havránku. Počas turistickej sezóny sú pre návštevníkov pripravované rôzne programové podujatia, ktoré prezentujú bežný život pravekých obyvateľov Havránku.  

Havránok je od jari do jesene dejiskom pravidelných kultúrnych podujatí, ktoré si už získali renomé u širokej verejnosti. Priamo v archeologickom areáli prebiehajú keltské obrady - bežný život Keltov, obetovanie, hrnčiarstvo, spracovanie koží. V stredovekej časti areálu sa odohrávajú nelútostné bitky šermiarov..

Kontaktujte nás...